پلان مورد نظر را انتخاب کنید

هاست پرسرعت و مناسب

D-1000


 
8,200تومان
ماهانه

1000 مگابایت


پهنای باند نامحدود


D-200


 
4,000تومان
ماهانه

200 مگابایت


پهنای باند نامحدود


D-2000


 
12,000تومان
ماهانه

2000 مگابایت


پهنای باند نامحدود


D-500


 
5,400تومان
ماهانه

500 مگابایت


پهنای باند نامحدود


D-5000


 
8,500تومان
ماهانه

5000 مگابایت


پهنای باند نامحدود