پلان مورد نظر را انتخاب کنید

هاست پرسرعت و مناسب

C-1000


 
10,000تومان
ماهانه

1000 مگابایت


پهنای باند نامحدود


C-200


 
5,000تومان
ماهانه

200 مگابایت


پهنای باند نامحدود


C-2000


 
12,600تومان
ماهانه

2000 مگابایت


پهنای باند نامحدود


C-500


 
7,600تومان
ماهانه

500 مگابایت


پهنای باند نامحدود


C-5000


 
16,600تومان
ماهانه

5000 مگابایت


پهنای باند نامحدود